Forma płatności

Faktury
Do każdego zakupionego w sklepie www.pracowniaartystyczna.eu produktu może być dołączona faktura na życzenie nabywcy.
Dopuszcza się przesłanie pocztą faktury nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru.
Nabywca w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić czy dokument sprzedaży został dołączony do przesyłki. W przypadku braku dowodu zakupu Nabywca jest zobowiązany poinformować o tym drogą e-mail lub telefoniczną sklep www.pracowniaartystyczna.eu
W przypadku dokonywania zakupów przez przedsiębiorców w celu otrzymania faktury w zamówieniu należy podać firmę, nr NIP oraz dokładny adres siedziby przedsiębiorcy.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. (Dz.U. nr 95 poz. 798) dotyczące m.in. zasad wystawiania faktur zwalnia sprzedawcę i nabywcę z obowiązku składania podpisów na fakturze, a w konsekwencji także z obowiązku posiadania upoważnienia do wystawiania faktur bez podpisu nabywcy (§ 9 ust.1).
Korekty faktury są możliwe po uprzednim odesłaniu listem poleconym oryginału noty korygującej.

 

Szanowni Państwo, informuję, że klient może wybrać pomiędzy trzema formami płatności:
1.Płatność przelewem ,
2.Płatność  w pracowni artystycznej Magdalena Wojciechowska,
 3. PayPro – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.